Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 763/2012 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria şi ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană
(2012/763/UE)
Număr celex: 32012D0763

În vigoare de la 11.12.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) La 29 ianuarie 2007, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu anumite alte state membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului în temeiul articolului XXIV alineatul (6) din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994, în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Bulgaria şi a României.

(2) Negocierile au fost conduse de Comisie în cadrul directivelor de negociere adoptate de Consiliu.

(3) Respectivele negocieri s-au încheiat şi, la 31 mai 2012, a fost parafat acordul sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria şi ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană ("acordul").

(4) Acordul ar trebui semnat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Semnarea, în numele Uniunii, a acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria şi ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană se autorizează, sub rezerva încheierii acordului respectiv (1).

___________

(1) Textul acordului va fi publicat împreună cu decizia de încheiere a acestuia.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...