Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 754/2012 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2013
(BCE/2012/26)
(2012/754/UE)
Număr celex: 32012D0026(01)

În vigoare de la 06.12.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (2),

întrucât:

(1) De la 1 ianuarie 1999, Banca Centrală Europeană (BCE) are dreptul exclusiv de a aproba volumul emisiunii de monede metalice de către statele membre a căror monedă este euro.

(2) Statele membre a căror monedă este euro au prezentat BCE spre aprobare estimările lor privind volumul emisiunii de monede metalice euro prevăzut pentru 2013, însoţite de note explicative privind metodologia de prognozare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Aprobarea volumului emisiunii de monede metalice euro prevăzut pentru 2013

BCE aprobă volumul emisiunii de monede metalice euro de către statele membre a căror monedă este euro prevăzut pentru 2013, astfel cum este descris în tabelul următor:

(milioane EUR)
Emisiunea de monede metalice destinate circulaţiei şi emisiunea de monede de colecţie (care nu sunt destinate circulaţiei) în 2013
Belgia 149,9
Germania 758,0
Estonia 10,1
Irlanda 48,4
Grecia 8,9
Spania 230,0
Franţa 300,0
Italia 101,5
Cipru 7,1
Luxemburg 40,0
Malta 8,1
Ţările de Jos 63,8
Austria 253,0
Portugalia 17,2
Slovenia 15,0
Slovacia 21,4
Finlanda 60,0

Articolul 2
Dispoziţie finală

Prezenta decizie se adresează statelor membre a căror monedă este euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 29 noiembrie 2012.

Preşedintele BCE
Mario Draghi

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...