Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 3 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) — Dispoziţii uniforme privind omologarea dispozitivelor retroreflectorizante pentru autovehicule şi pentru remorcile acestora Număr celex: 42011X1206(01)

În vigoare de la 06.12.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului internaţional public. Statutul şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 12 la seria 02 de amendamente – Data intrării în vigoare: 23 iunie 2011

CUPRINS

REGULAMENT

1. Domeniul de aplicare

2. Definiţii

3. Cererea de omologare

4. Marcaje

5. Omologarea

6. Specificaţii generale

7. Specificaţii speciale (teste)

8. Conformitatea producţiei

9. Sancţiuni în cazul nerespectării conformităţii producţiei

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...