Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 65/2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011L0065

În vigoare de la 21.07.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 306, 16.12.2009, p. 36.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

___________

(2) JO C 141, 29.5.2010, p. 55.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

___________

(3) Poziţia Parlamentului European din 24 noiembrie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 27 mai 2011.

întrucât:

(1) Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (4) trebuie să facă obiectul mai multor modificări substanţiale. Din motive de claritate, ar trebui să se procedeze la reformarea directivei menţionate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...