Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 817/2011 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (reformare) (BCE/2011/14) Număr celex: 32011O0014

În vigoare de la 22.09.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuţă,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuţă, articolele 12.1, 14.3 şi 18.2 şi articolul 20 primul paragraf,

întrucât:

(1) Orientarea BCE/2000/7 din 31 august 2000 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (1) a fost modificată substanţial de mai multe ori (2). Deoarece urmează să fie adoptate modificări suplimentare, aceasta ar trebui reformată în vederea asigurării clarităţii.

___________

(1) JO L 310, 11.12.2000, p. 1.

(2) A se vedea anexa III.

(2) Realizarea unei politici monetare unice implică definirea instrumentelor şi a procedurilor utilizate de Eurosistem pentru punerea în aplicare a acestei politici în mod uniform în statele membre a căror monedă este euro.

(3) Obligaţia de verificare ar trebui să se aplice doar cu privire la dispoziţiile care reprezintă o modificare de fond în raport cu Orientarea BCE/2000/7,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1
Principii, instrumente, proceduri şi criterii pentru punerea în aplicare a politicii monetare unice a Eurosistemului

Politica monetară unică se pune în aplicare în conformitate cu principiile, instrumentele, procedurile şi criteriile prevăzute în anexele I şi II la prezenta orientare. Băncile centrale naţionale (BCN) adoptă toate măsurile corespunzătoare pentru a desfăşura operaţiunile de politică monetară în conformitate cu principiile, instrumentele, procedurile şi criteriile prevăzute în anexele I şi II la prezenta orientare.

Articolul 2
Verificare

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...