Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1079/2012 de stabilire a cerinţelor privind ecartul dintre canalele de voce pentru cerul unic european
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32012R1079

În vigoare de la 07.12.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea reţelei europene de gestionare a traficului aerian (regulamentul privind interoperabilitatea) (1), în special articolul 3 alineatul (5),

___________

(1) JO L 96, 31.3.2004, p. 26.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulamentul-cadru) (2), Comisia a acordat Eurocontrol mandatul de a defini cerinţele privind introducerea coordonată a comunicaţiilor de voce aer-sol pe baza ecartului dintre canale de 8,33 kHz. Prezentul regulament se bazează pe raportul de mandat aferent prezentat la 12 iulie 2011.

___________

(2) JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(2) Prima etapă a mandatului a avut ca rezultat adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1265/2007 al Comisiei din 26 octombrie 2007 de stabilire a cerinţelor privind ecartul dintre canalele de comunicaţii de voce aer-sol pentru cerul unic european (3), care viza introducerea coordonată a comunicaţiilor de voce aer-sol pe baza ecartului dintre canale de 8,33 kHz în spaţiul aerian situat deasupra nivelului de zbor (FL) 195.

___________

(3) JO L 283, 27.10.2007, p. 25.

(3) Anumite dispoziţii specifice ale Regulamentului (CE) nr. 1265/2007, în special cu privire la proceduri, se aplicau deja în spaţiul aerian situat sub FL 195.

(4) Conversiile anterioare la ecartul dintre canale de 8,33 kHz de deasupra FL 195 au redus congestia frecvenţelor, fără însă a o elimina. Pentru multe state membre devine din ce în ce mai dificil să satisfacă cererea de noi asignări de frecvenţe în banda pentru servicii aeronautice mobile de rută (banda VHF) 117,975-137 MHz.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...