Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1077/2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru supravegherea exercitată de autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32012R1077

În vigoare de la 17.11.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranţa căilor ferate comunitare şi de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licenţe întreprinderilor feroviare şi a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare şi certificarea siguranţei (1), în special articolul 6,

___________

(1) JO L 164, 30.4.2004, p. 44.

întrucât:

(1) Unul dintre obiectivele Directivei 2004/49/CE este îmbunătăţirea accesului la piaţă pentru serviciile de transport feroviar prin definirea unor principii comune pentru gestionarea, reglementarea şi controlul siguranţei feroviare. Directiva 2004/49/CE prevede, de asemenea, tratamentul egal pentru toate întreprinderile feroviare, prin aplicarea aceloraşi cerinţe în întreaga Uniune Europeană în ceea ce priveşte certificarea în materie de siguranţă.

(2) La 5 octombrie 2009, Comisia a încredinţat Agenţiei Europene a Căilor Ferate (denumită în continuare "agenţia"), în conformitate cu Directiva 2004/49/CE, un mandat pentru elaborarea unui proiect de metodă de siguranţă comună (MSC) pentru supravegherea exercitată de autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă întreprinderilor feroviare şi administratorilor de infrastructură. Agenţia a prezentat Comisiei recomandarea sa privind MSC, susţinută de un raport de evaluare a impactului, în conformitate cu mandatul Comisiei. Prezentul regulament se bazează pe recomandarea agenţiei.

(3) Regulamentul (UE) nr. 1158/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 privind o metodă de siguranţă comună pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele pentru obţinerea certificatelor de siguranţă feroviară (2) prevede o metodă pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele aplicabile pentru obţinerea certificatelor de siguranţă care urmează să fie eliberate în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) literele (a) şi (b) din Directiva 2004/49/CE. Regulamentul respectiv defineşte criteriile pe care autorităţile naţionale de siguranţă trebuie să le utilizeze pentru evaluare, procedurile pe care trebuie să le urmeze şi principiile pe care trebuie să le respecte atunci când exercită supravegherea, în sensul regulamentului respectiv, după ce au eliberat un certificat de siguranţă.

___________

(2) JO L 326, 10.12.2010, p. 11.

(4) Regulamentul (UE) nr. 1169/2010 al Comisiei din 10 decembrie 2010 privind o metodă de siguranţă comună pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele pentru obţinerea autorizaţiei de siguranţă feroviară (3) include toate cerinţele şi metodele de evaluare armonizate pentru a permite autorităţilor naţionale de siguranţă să elibereze administratorilor de infrastructură, în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2004/49/CE, o autorizaţie de siguranţă care să confirme caracterul adecvat al sistemului lor de gestionare a siguranţei în general, precum şi orice autorizaţie specifică reţelei. Regulamentul respectiv defineşte, de asemenea, criteriile pe care autorităţile naţionale de siguranţă trebuie să le utilizeze pentru evaluare, procedurile pe care trebuie să le urmeze şi principiile pe care trebuie să le respecte atunci când exercită supravegherea, în sensul regulamentului respectiv, după ce au eliberat o autorizaţie de siguranţă.

___________

(3) JO L 327, 11.12.2010, p. 13.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...