Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului Număr celex: 32012R0966

În vigoare de la 27.10.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CUPRINS

PARTEA I DISPOZIŢII COMUNE

TITLUL I OBIECTUL, DOMENIUL DE APLICARE ŞI DEFINIŢII

Articolul 1 Obiectul

Articolul 2 Definiţii

Articolul 3 Conformitatea legislaţiei secundare cu prezentul regulament

Articolul 4 Perioade, date şi termene

Articolul 5 Protecţia datelor cu caracter personal

TITLUL II PRINCIPII BUGETARE

Articolul 6 Respectarea principiilor bugetare

Capitolul 1 Principiile unităţii şi exactităţii bugetare

Articolul 7 Domeniul de aplicare a bugetului

Articolul 8 Norme speciale care reglementează principiile unităţii şi exactităţii bugetare

Capitolul 2 Principiul anualităţii

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...