Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 1011/2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare
(BCE/2012/24)
Număr celex: 32012R0024(01)A

În vigoare de la 21.11.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

CONSILIUL GUVERNATORILOR BÃNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul European de conturi naționale și regionale din Comunitate (denumit în continuare "SEC 95") (1) și în special anexa A la acesta,

____________

(1) JO L 310, 30.11.1996, p. 1.

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (2), în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

____________

(2) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 958/2007 al Băncii Centrale Europene din 27 iulie 2007 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (BCE/2007/8) (3),

____________

(3) JO L 211, 11.8.2007, p. 8.

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 24/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind statisticile referitoare la activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare (BCE/2008/30) (4),

____________

(4) JO L 15, 20.1.2009, p. 1.

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2008/32) (5),

____________

(5) JO L 15, 20.1.2009, p. 14.

având în vedere Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (6),

____________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...