Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 1011/2012 privind statisticile referitoare la deţinerile de titluri de valoare
(BCE/2012/24)
Număr celex: 32012R0024(01)

În vigoare de la 21.11.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul European de conturi naţionale şi regionale din Comunitate (denumit în continuare "SEC 95") (1) şi în special anexa A la acesta,

____________

(1) JO L 310, 30.11.1996, p. 1.

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (2), în special articolul 5 alineatul (1) şi articolul 6 alineatul (4),

____________

(2) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 958/2007 al Băncii Centrale Europene din 27 iulie 2007 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele fondurilor de investiţii (BCE/2007/8) (3),

____________

(3) JO L 211, 11.8.2007, p. 8.

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 24/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele societăţilor vehicul investiţional angajate în operaţiuni de securitizare (BCE/2008/30) (4),

____________

(4) JO L 15, 20.1.2009, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...