Back

Parlamentul României

Legea nr. 423/2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagră

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23.07.2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Puneri în aplicare (1)

(1) Se scuteşte de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor, calculate la valoarea la poarta rafinăriei, motorina destinată activităţilor de pescuit comercial la Marea Neagră, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Exceptarea prevăzută la alin. (1) se acordă condiţionat, în funcţie de cantitatea de peşte livrată pe piaţă.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor elabora şi vor aproba prin ordin comun normele metodologice prin care se stabileşte procedura potrivit căreia se acordă scutirile prevăzute la alin. (1).

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Bucureşti, 18 iulie 2001.

Nr. 423.

se încarcă...