Back

Parlamentul României

Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni

În vigoare de la 27.06.2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se aprobă acordarea gratuită de lapte praf, formulă pentru sugari, copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern.

(2) Costul laptelui praf acordat în condiţiile alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei.

Art. 2. -

Distribuirea laptelui praf se realizează prin consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Art. 3. -

Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Administraţiei Publice elaborează norme, aprobate prin ordin comun, privind modul de achiziţionare şi distribuire a laptelui praf acordat gratuit copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 26 iunie 2001.

Nr. 321.

se încarcă...