Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1227/2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011R1227

În vigoare de la 08.12.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 194 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 132, 3.5.2011, p. 108.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 14 septembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 10 octombrie 2011.

întrucât:

(1) Este important să fie asigurat consumatorilor şi altor participanţi la piaţă faptul că pot avea încredere în integritatea pieţelor energiei electrice şi gazelor, că preţurile fixate pe pieţele angro de energie reflectă interacţiunea echilibrată şi competitivă dintre cerere şi ofertă, şi că nu se pot realiza profituri prin abuz de piaţă.

(2) Obiectivul sporirii integrităţii şi transparenţei pieţelor angro de energie ar trebui să fie promovarea unei concurenţe deschise şi echitabile pe pieţele angro de energie în beneficiul consumatorilor finali de energie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...