Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1332/2011 de stabilire a unor cerinţe comune privind utilizarea spaţiului aerian şi a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii în zbor
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32011R1332

În vigoare de la 09.01.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 8 alineatele (1) şi (5) şi articolul 9 alineatul (4),

___________

(1) JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

întrucât:

(1) Trebuie impuse cerinţe de siguranţă operatorilor aeronavelor înmatriculate într-un stat membru sau înmatriculate într-o ţară terţă şi exploatate de un operator din cadrul Uniunii, precum şi operatorilor aeronavelor utilizate de un operator dintr-o ţară terţă în cadrul Uniunii.

(2) În urma unei serii de abordaje în care s-au depăşit marjele de siguranţă, inclusiv în urma accidentelor din Yaizu (Japonia) în 2001 şi din Überlingen (Germania) în 2002, software-ul actual al sistemului de evitare a coliziunii în zbor trebuie îmbunătăţit. Studiile realizate au concluzionat că acest software prezintă un risc probabil de coliziune în zbor de 2,7 × 10-8 pe oră zbor. Prin urmare, se consideră că actuala versiune 7.0 a ACAS II prezintă un risc inacceptabil în materie de siguranţă.

(3) Este necesar să se introducă o nouă versiune a software-ului sistemului de evitare a coliziunii în zbor (ACAS II) în vederea evitării coliziunii în zbor în cazul tuturor aeronavelor care zboară în spaţiul aerian reglementat de Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(4) Pentru a se garanta cele mai înalte standarde de siguranţă posibile, aeronavele care nu sunt vizate de cerinţa dotării obligatorii cu sistemul de evitare a coliziunii în zbor, dar care erau echipate cu ACAS II înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament trebuie să se echipeze cu un sistem ACAS II dotat cu cea mai recentă versiune a software-ului de evitare a coliziunii.

(5) În scopul de a garanta concretizarea beneficiilor în materie de siguranţă asociate noii versiuni de software, toate aeronavele trebuie echipate cu această versiune cât mai curând posibil. Este totuşi necesar să se ofere un termen realist pentru ca industria aeronautică să se adapteze la prezentul regulament, ţinând seama de disponibilitatea noilor echipamente.

(6) Agenţia a pregătit un proiect de norme de punere în aplicare, pe care l-a prezentat Comisiei sub forma unui aviz în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(7) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei instituit prin articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...