Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia privind semnarea, în numele Uniunii, a Convenţiei europene pentru protecţia juridică a serviciilor bazate pe acces condiţionat şi a serviciilor de acces condiţionat (2011/853/UE) Număr celex: 32011D0853

În vigoare de la 20.12.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114, coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) La 16 iulie 1999, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze în cadrul Consiliului Europei, în numele Comunităţii Europene, o convenţie referitoare la protecţia juridică a serviciilor bazate pe acces condiţionat şi a serviciilor de acces condiţionat.

(2) Convenţia europeană pentru protecţia juridică a serviciilor bazate pe acces condiţionat şi a serviciilor de acces condiţionat (denumită în continuare "convenţia") a fost adoptată de Consiliul Europei la 24 ianuarie 2001.

(3) Convenţia stabileşte un cadru normativ care este aproape identic cu cel stabilit prin Directiva 98/84/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 1998 privind protecţia juridică a serviciilor cu acces condiţionat sau întemeiate pe aceste servicii (1).

___________

(1) JO L 320, 28.11.1998, p. 54.

(4) Convenţia a intrat în vigoare la 1 iulie 2003 şi este deschisă spre semnarea de către Uniune şi statele sale membre.

(5) Semnarea convenţiei ar contribui la prelungirea aplicării unor dispoziţii similare cu cele prevăzute în Directiva 98/84/CE în afara graniţelor Uniunii şi ar stabili o lege privind serviciile cu acces condiţionat care s-ar aplica pe întregul continent european.

(6) Prin adoptarea Directivei 98/84/CE, Uniunea şi-a exercitat competenţa internă în domeniile reglementate de convenţie cu excepţia dispoziţiilor de la articolele 6 şi 8 din convenţie, în măsura în care articolul 8 se referă la măsurile prevăzute la articolul 6. Prin urmare, convenţia ar trebui semnată atât de Uniune, cât şi de statele sale membre.

(7) Convenţia ar trebui semnată în numele Uniunii, sub rezerva încheierii sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...