Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 854/2011 de prelungire a perioadei de derogare în care România poate formula obiecţii cu privire la transferurile către România ale anumitor deşeuri destinate recuperării în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transferurile de deşeuri
[notificată cu numărul C(2011) 9191]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2011/854/UE)
Număr celex: 32011D0854

În vigoare de la 20.12.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri (1), în special articolul 63 alineatul (5) al treilea şi al cincilea paragraf,

___________

(1) JO L 190, 12.7.2006, p. 1.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 63 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, până la data de 31 decembrie 2011 România poate formula obiecţii împotriva transferurilor efectuate pentru recuperarea anumitor deşeuri.

(2) Prin scrisoarea din 1 iunie 2011, România a solicitat prelungirea perioadei până la data de 31 decembrie 2015.

(3) Este nevoie să se garanteze că protecţia mediului rămâne la un nivel ridicat în întreaga Uniune, în special în cazurile în care capacitatea de recuperare pentru anumite tipuri de deşeuri este inexistentă sau insuficientă în ţara de destinaţie. Din acest motiv, România trebuie să aibă în continuare posibilitatea de a se opune anumitor transferuri planificate de deşeuri nedorite destinate recuperării pe teritoriul său. Prin urmare, regimul de derogare de care beneficiază România ar trebui prelungit până la 31 decembrie 2015.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 39 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (2),

___________

(2) JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...