Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 856/2011 privind evitarea dublei impuneri în cazul succesiunilor
(2011/856/UE)
Număr celex: 32011H0856

În vigoare de la 20.12.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Majoritatea statelor membre impun taxe în cazul decesului unei persoane, mai precis impozite pe succesiuni şi pe bunuri, dar este posibil ca unele state membre să impoziteze succesiunile şi bunurile încadrându-le la alte categorii, cum ar fi impozitele pe venituri. Toate impozitele aplicate în cazul decesului unei persoane sunt numite în continuare impozite pe succesiuni.

(2) Majoritatea statelor membre care aplică impozite pe succesiuni impun, de asemenea, impozite pe donaţii efectuate între persoane în viaţă.

(3) Statele membre pot impozita succesiunile pe baza mai multor factori "de conexiune". Pot impune impozite în baza unei relaţii personale, cum ar fie reşedinţa, domiciliul sau naţionalitatea persoanei decedate sau reşedinţa, domiciliul sau naţionalitatea moştenitorului ori ambele. Este posibil ca unele state membre să aplice mai mulţi astfel de factori sau măsuri de combatere a abuzului care presupun o accepţiune mai largă asupra noţiunii de domiciliu sau reşedinţă.

(4) În plus faţă de impozitarea pe baza unei relaţii personale, este posibil ca unele state membre să aplice impozite pe succesiune pentru bunurile aflate în jurisdicţia lor. Este posibil ca impozitul să se aplice pe această bază chiar dacă persoana decedată sau moştenitorul nu are nicio legătură personală cu statul în care se află bunurile respective.

(5) Un număr tot mai mare de cetăţeni ai Uniunii se mută în cursul vieţii în diferite state ale Uniunii pentru a locui, a studia, a munci sau pentru a se pensiona şi achiziţionează proprietăţi şi investesc în bunuri din alte ţări decât cea de origine.

(6) Dacă, în cazul decesului unei persoane, aceste situaţii au drept urmare succesiuni în străinătate, este posibil ca mai multe state membre să fie îndreptăţite să aplice impozite pe succesiuni pentru moştenirile respective.

(7) Statele membre au puţine convenţii bilaterale de scutire de la dubla sau multipla impozitare a succesiunilor.

(8) În legislaţia sau în practicile administrative adoptate unilateral la nivel naţional, majoritatea statelor membre prevăd evitarea dublei impuneri în cazul impozitelor pe succesiuni din străinătate.

(9) Cu toate acestea, sistemele naţionale menţionate de evitare a dublei impuneri în cazul succesiunilor din străinătate au în general anumite limite. Mai precis, domeniul de aplicare poate fi limitat în ceea ce priveşte impozitele şi persoanele care intră sub incidenţa lor. Este posibil ca acestea să nu permită creditarea pentru impozitele pe donaţii plătite anterior pentru aceeaşi succesiune sau pentru impozite aplicate la nivel local sau regional şi nu la nivel naţional ori pentru toate impozitele aplicate de alte ţări la momentul decesului. Este posibil ca acestea să acorde scutirea numai pentru impozite plătite în străinătate pentru un anumit bun din străinătate. Este posibil ca ele să nu acorde scutirea în ceea ce priveşte taxele din străinătate pentru un bun situat în altă ţară decât cea de origine a persoanei decedate sau a moştenitorului. Se poate ca ele să excludă impozitele din străinătate aplicate bunurilor aflate pe teritoriul statului membru care acordă scutirea. Este posibil ca sistemele naţionale de aplicare a scutirilor să eşueze şi din cauza faptului că nu au în vedere neconcordanţele dintre normele de impozitare din alte state membre, mai ales modul în care bunurile sunt clasificate drept locale sau din străinătate, precum şi momentul transferului bunurilor şi data scadenţei impozitului. În final, este posibil ca scutirea de la plata impozitului să rămână la aprecierea autorităţii competente şi, prin urmare, să nu poată fi garantată.

(10) Lipsa unor modalităţi corespunzătoare de evitare a impozitării cumulate în cazul succesiunilor poate duce la niveluri globale de impozitare semnificativ mai mari decât cele aplicabile în situaţii strict interne din statele membre în cauză.

(11) Acest fapt îi poate împiedica pe cetăţenii UE să se bucure pe deplin de dreptul de a circula liber şi de a desfăşura activităţi pe teritoriul UE. El poate, de asemenea, să îngreuneze transferul micilor întreprinderi în cazul decesului proprietarului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...