Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 442/2011privind accesul la un cont de plăţi de bază
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2011/442/UE)
Număr celex: 32011H0442

În vigoare de la 21.07.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Asigurarea accesului consumatorilor la servicii de plată în Uniunea Europeană (denumită în continuare "Uniunea") este esenţială pentru a permite acestora să beneficieze pe deplin de piaţa unică şi pentru buna funcţionare a pieţei unice. În prezent, disponibilitatea serviciilor de plată esenţiale nici nu este asigurată de către prestatorii de servicii de plată şi nici nu este garantată de toate statele membre în Uniune.

(2) Criteriile de eligibilitate restrictive impuse de către prestatorii de servicii de plată pentru deschiderea unui cont de plăţi, care depăşesc obligaţiile legale, pot restrânge libertatea de circulaţie a persoanelor în interiorul Uniunii. Mai mult, imposibilitatea de a deţine un cont de plăţi împiedică accesul consumatorilor la piaţa serviciilor financiare principale, ceea ce diminuează gradul de incluziune socială şi financiară, adesea în detrimentul celor mai vulnerabile categorii ale populaţiei. De asemenea, este îngreunat accesul consumatorilor la mărfuri şi servicii de bază. Prin urmare, este necesar să se instituie principii referitoare la accesul la un cont de plăţi de bază, fapt care constituie un element-cheie în promovarea incluziunii şi a coeziunii sociale, pentru a permite consumatorilor să beneficieze cel puţin de un ansamblu comun de servicii de plată esenţiale.

(3) Este important să se asigure aplicarea uniformă în întreaga Uniune a principiilor de acces la un cont de plăţi de bază. Totuşi, pentru a fi eficiente, principiile respective trebuie să fie implementate ţinându-se cont de diversitatea practicilor bancare de pe teritoriul Uniunii.

(4) Prezenta recomandare stabileşte principiile generale aplicabile furnizării unui cont de plăţi de bază în Uniune.

(5) Prezenta recomandare trebuie să se aplice în coroborare cu Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne (1). În consecinţă, normele aplicabile serviciilor de plată referitoare la transparenţa condiţiilor şi la informare trebuie să se aplice şi în cazul conturilor de plăţi de bază.

___________

(1) JO L 319, 5.12.2007, p. 1.

(6) Dispoziţiile din prezenta recomandare nu ar trebui să împiedice statele membre sau prestatorii de servicii de plată să adopte măsuri justificate pe motive legitime de securitate şi ordine publică în conformitate cu legislaţia Uniunii.

(7) În orice stat membru, consumatorii care au reşedinţa legală în Uniune şi care nu deţin un cont de plăţi în acel stat membru trebuie să aibă posibilitatea de a deschide şi de a utiliza un cont de plăţi de bază în respectivul stat membru. În vederea garantării accesului la un cont de plăţi de bază pe o scară cât mai largă cu putinţă, statele membre trebuie să asigure consumatorilor accesul la un astfel de cont indiferent de situaţia lor financiară, precum şomaj sau insolvabilitate. Totuşi, dreptul de a avea acces la un cont de plăţi de bază în orice stat membru trebuie să fie acordat în conformitate cu cerinţele prevăzute de Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului (2), în special în ceea ce priveşte procedurile de precauţie privind clientela.

___________

(2) JO L 309, 25.11.2005, p. 15.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...