Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 511/2012 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenţiei privind asistenţa alimentară Număr celex: 32012D0511

În vigoare de la 22.09.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 214 alineatul (4), coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Uniunea este parte la Convenţia privind ajutorul alimentar din 1999 (1) ("CAA 1999"), care expiră la 1 iulie 2012.

___________

(1) JO L 222, 24.8.1999, p. 40.

(2) La data de 17 noiembrie 2010, Consiliul a autorizat Comisia să poarte negocieri pentru încheierea unei convenţii privind asistenţa alimentară ("convenţia") care să încorporeze şi să reflecte o abordare modernizată a asistenţei alimentare şi care ar trebui să înlocuiască CAA 1999.

(3) Negocierile s-au încheiat cu succes la data de 25 aprilie 2012.

(4) Este în interesul Uniunii să semneze convenţia, deoarece aceasta din urmă ar contribui la realizarea obiectivelor în materie de ajutor umanitar prevăzute la articolul 214 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(5) Convenţia este deschisă spre semnare până la data de 31 decembrie 2012.

(6) Convenţia ar trebui semnată în numele Uniunii Europene, sub rezerva încheierii sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...