Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 492/2011 privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Uniunii
(text codificat)
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32011R0492

În vigoare de la 16.06.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 46,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 44, 11.2.2011, p. 170.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 7 septembrie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 21 martie 2011.

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului din 15 octombrie 1968 privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Comunităţii (3) a fost modificat de mai multe ori şi în mod substanţial (4). Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice regulamentul menţionat.

___________

(3) JO L 257, 19.10.1968, p. 2.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...