Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 504/2012 privind Eurostat Număr celex: 32012D0504

În vigoare de la 08.10.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (1) oferă cadrul juridic de bază pentru statisticile europene. Regulamentul menţionat anterior face referire la Comisie (Eurostat) ca autoritate statistică a Uniunii responsabilă cu dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene.

___________

(1) JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

(2) Statisticile europene ar trebui dezvoltate, elaborate şi difuzate de Eurostat în conformitate cu principiile statistice prevăzute în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 şi detaliate în Codul de bune practici al statisticilor europene, astfel cum a fost revizuit şi actualizat de Comitetul Sistemului Statistic European la 28 septembrie 2011.

(3) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 prevede, de asemenea, protecţia datelor confidenţiale, care ar trebui să fie utilizate exclusiv în scopuri statistice.

(4) Comisia s-a angajat să consolideze guvernanţa statistică în cadrul Uniunii şi să respecte principiile statistice menţionate anterior (2). Acest angajament a fost confirmat şi dezvoltat ulterior în Comunicarea din 15 aprilie 2011 către Parlamentul European şi Consiliu "Către un management fiabil al calităţii pentru statisticile europene" (3). Prezenta decizie ar trebui să fie considerată ca un angajament reînnoit din partea Comisiei cu privire la încrederea în statisticile europene dezvoltate, elaborate şi difuzate de Eurostat.

___________

(2) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind independenţa, integritatea şi responsabilitatea autorităţilor statistice naţionale şi comunitare, COM(2005) 217 final.

(3) COM(2011) 211 final.

(5) Evoluţiile recente în cadrul guvernanţei economice a Uniunii au avut un impact asupra domeniului statistic şi ar trebui să fie luate în considerare. Acest fapt este valabil, în special, pentru independenţa statistică, astfel cum a fost definită în Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al Consiliului privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice (4).

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...