Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 167/2011 de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții prin brevet unitar
(2011/167/UE)
Număr celex: 32011D0167

În vigoare de la 22.03.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 329 alineatul (1),

având în vedere solicitările Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Estonia, Irlandei, Republicii Elene, Republicii Franceze, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Marelui Ducat al Luxemburgului, Republicii Ungare, Maltei, Regatului Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, României, Republicii Slovenia, Republicii Slovace, Republicii Finlanda, Regatului Suediei şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Uniunea instituie o piaţă internă, acţionează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe o creştere economică echilibrată, şi promovează progresul ştiinţific şi tehnic. Crearea condiţiilor juridice care permit întreprinderilor să îşi adapteze activităţile de producţie şi distribuţie dincolo de frontierele naţionale şi care oferă companiilor mai multe opţiuni şi oportunităţi contribuie la atingerea acestui obiectiv. Printre instrumentele juridice aflate la dispoziţia întreprinderilor ar trebui să se numere un brevet unitar, care să asigure o protecţie uniformă în întreaga Uniune.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...