Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 383/2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenţii universali şi detergenţii pentru instalaţii sanitare
[notificată cu numărul C(2011) 4442]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2011/383/UE)
Număr celex: 32011D0383

În vigoare de la 19.07.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

___________

(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viaţă.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE în funcţie de categoriile de produse.

(3) Prin Decizia 2005/344/CE a Comisiei (2) s-au stabilit criteriile ecologice, precum şi cerinţele de evaluare şi de verificare aferente, pentru detergenţi universali şi detergenţi pentru instalaţii sanitare, care sunt valabile până la 30 iunie 2011.

___________

(2) JO L 115, 4.5.2005, p. 42.

(4) Criteriile respective au făcut obiectul unei revizuiri suplimentare în lumina evoluţiilor tehnologice. Noile criterii, precum şi cerinţele de evaluare şi de verificare aferente trebuie să fie valabile o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

(5) Din motive de claritate, Decizia 2005/344/CE trebuie înlocuită.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...