Comisia Europeană

Decizia nr. 382/2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții pentru spălarea manuală a vaselor
[notificată cu numărul C(2011) 4448]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2011/382/UE)
Număr celex: 32011D0382

În vigoare de la 19.07.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANÃ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

___________

(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE în funcție de categoriile de produse.

(3) Prin Decizia 2005/342/CE a Comisiei (2) s-au stabilit criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente pentru detergenții pentru spălarea manuală a vaselor.

___________

(2) JO L 115, 4.5.2005, p. 9.

(4) Criteriile respective au făcut obiectul unei revizuiri suplimentare în lumina evoluțiilor tehnologice. Noile criterii, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente trebuie să fie valabile o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

(5) Din motive de claritate, Decizia 2005/342/CE trebuie înlocuită.

(6) Trebuie să se acorde o perioadă de tranziție producătorilor ale căror produse au primit eticheta ecologică pentru detergenți pentru spălarea manuală a vaselor pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2005/342/CE, astfel încât aceștia să aibă suficient timp să își adapteze produsele în vederea respectării criteriilor și cerințelor revizuite. De asemenea, producătorilor trebuie să li se permită să depună cereri pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2005/342/CE sau pe baza criteriilor stabilite în prezenta decizie până la sfârșitul perioadei de valabilitate a deciziei respective.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTÃ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Categoria de produse "detergenți pentru spălarea manuală a vaselor" cuprinde toți detergenții destinați folosirii la spălarea manuală a vaselor, a farfuriilor, a tacâmurilor, a oalelor, a tigăilor, a ustensilelor de bucătărie etc.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...