Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 381/2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru lubrifianţi
[notificată cu numărul C(2011) 4447]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2011/381/UE)
Număr celex: 32011D0381

În vigoare de la 19.07.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

___________

(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

după consultarea Comitetului Uniunii Europene pentru etichetare ecologică,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viaţă.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE în funcţie de categoriile de produse.

(3) Decizia 2005/360/CE a Comisiei (2) a stabilit criteriile ecologice şi cerinţele aferente de evaluare şi verificare pentru lubrifianţi, care sunt valabile până la 30 iunie 2011.

___________

(2) JO L 118, 5.5.2005, p. 26.

(4) Criteriile respective au făcut obiectul unei revizuiri suplimentare în lumina evoluţiilor tehnologice. Noile criterii, precum şi cerinţele de evaluare şi verificare aferente trebuie să fie valabile timp de patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

(5) Din motive de claritate, Decizia 2005/360/CE trebuie înlocuită.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...