Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 481/2012 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia tipărită
[notificată cu numărul C(2012) 5364]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2012/481/UE)
Număr celex: 32012D0481

În vigoare de la 21.08.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

___________

(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor cu impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viaţă.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea de criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE, în funcţie de categoriile de produse.

(3) Deoarece produsele chimice utilizate în produsele din hârtie tipărită pot afecta caracterul reciclabil al produselor din hârtie tipărită şi pot prezenta un pericol pentru mediu şi pentru sănătatea umană, este oportună stabilirea unor criterii de acordare a etichetei ecologice a UE pentru categoria de produse "hârtie tipărită".

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Categoria de produse "hârtie tipărită" cuprinde produsele din hârtie tipărită cu un conţinut de hârtie, carton sau substraturi pe bază de hârtie de cel puţin 90 % din greutate, cu excepţia cărţilor, a cataloagelor, a blocurilor de hârtie, a carnetelor sau a formularelor, care trebuie să aibă un conţinut de hârtie, carton sau substraturi pe bază de hârtie de cel puţin 80 % din greutate. Se consideră că inserţiile, copertele şi orice parte din hârtie tipărită a hârtiei tipărite finale fac parte din produsul din hârtie tipărită.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...