Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 473/2012 a Băncii Centrale Europene privind TARGET2-Securities
(reformare)
(BCE/2012/13)
(2012/473/UE)
Număr celex: 32012O0013

În vigoare de la 20.07.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuţă,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolele 3.1, 12.1, 17, 18 şi 22,

întrucât:

(1) Se efectuează o serie de modificări ale Orientării BCE/2010/2 din 21 aprilie 2010 privind TARGET2-Securities (1). Pentru claritate, această orientare ar trebui reformată.

___________

(1) JO L 118, 12.5.2010, p. 65.

(2) La 6 iulie 2006, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a decis să analizeze, în colaborare cu depozitarii centrali de valori mobiliare (central securities depositories) (CSD) şi cu alţi participanţi pe piaţă, posibilitatea înfiinţării unui nou serviciu în Eurosistem pentru decontarea operaţiunilor cu valori mobiliare în banii băncii centrale, denumit TARGET2-Securities (T2S). Ca parte a misiunilor Eurosistemului în conformitate cu articolele 17, 18 şi 22 din Statutul SEBC, T2S are drept scop facilitarea integrării pieţei pentru serviciile posttranzacţionare, asigurând decontarea în banii băncii centrale a operaţiunilor cu numerar şi cu valori mobiliare, în mod centralizat, neutru şi fără frontiere la nivel paneuropean, astfel încât să permită CSD să furnizeze propriilor clienţi servicii de decontare de tip livrare-contra-plată (delivery-versus-payment) armonizate şi standardizate într-un mediu tehnic integrat cu posibilităţi de funcţionare transfrontalieră. Întrucât furnizarea de bani ai băncii centrale reprezintă o misiune centrală a Eurosistemului, T2S este un serviciu public. Băncile centrale naţionale din zona euro (BCN) vor oferi servicii de administrare a garanţiilor şi de decontare în banii băncii centrale în T2S.

(3) Articolul 22 din Statutul SEBC mandatează Eurosistemul să "asigure eficienţa şi soliditatea sistemelor de compensare şi de plăţi în cadrul Uniunii". În plus, decontarea în banii băncii centrale evită riscurile de lichiditate şi este, prin urmare, esenţială pentru posttranzacţionarea eficientă a valorilor mobiliare, precum şi pentru piaţa financiară în general.

(4) La 17 iulie 2008, Consiliul guvernatorilor a hotărât să lanseze proiectul T2S şi să ofere resursele necesare până la finalizarea acestuia. De asemenea, pe baza unei oferte făcute de Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France şi Banca d’Italia (denumite în continuare cele "4BC"), Consiliul guvernatorilor a hotărât ca T2S să fie dezvoltat şi operat de către aceste 4BC.

(5) Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2012/6 din 29 martie 2012 privind înfiinţarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Board) şi de abrogare a Deciziei BCE/2009/6 (2). Comitetul pentru TARGET2-Securities (Comitetul pentru T2S) este un organism de gestionare simplificat din Eurosistem care va elabora propuneri pentru Consiliul guvernatorilor cu privire la aspectele de importanţă strategică şi va îndeplini sarcini de natură pur tehnică. Mandatul Comitetului pentru T2S, inclus în anexa la Decizia BCE/2012/6, reprezintă unul dintre elementele esenţiale ale guvernanţei T2S. În acelaşi timp, băncile centrale din Eurosistem au încredinţat Comitetului pentru T2S anumite atribuţii de punere în aplicare, astfel încât acesta să fie operaţional pe deplin şi să acţioneze în numele întregului Eurosistem.

___________

(2) JO L 117, 1.5.2012, p. 13.

(6) Prezenta orientare stabileşte în special principiile de bază ale T2S în etapele acestuia de proiectare, dezvoltare şi operare. Pe măsură ce Programul T2S este dezvoltat în continuare, aceasta va fi completată de acte juridice şi acorduri contractuale suplimentare pentru care răspunderea finală va aparţine Consiliului guvernatorilor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...