Back

Comisia Europeană

Regulamentul de recunoaştere a unei menţiuni tradiţionale prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului [Cream – TDT-US-N0017] Număr celex: 32012R0723

În vigoare de la 09.08.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP") (1), în special articolul 118u alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

___________

(1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

întrucât:

(1) Două organizaţii profesionale reprezentative stabilite în Statele Unite ale Americii, "Wine America" şi "California Export Association", au prezentat Comisiei o cerere, primită la 22 iunie 2010, de protecţie a menţiunii tradiţionale "Cream" în cazul produselor vitivinicole din categoria "3. Vinul licoros" prevăzută în anexa XIb la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 care poartă o denumire de origine enumerată în anexa V la Acordul între Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind comerţul cu vin, aprobat prin Decizia 2006/232/CE a Consiliului (2).

___________

(2) JO L 87, 24.3.2006, p. 1.

(2) În conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile de origine protejate şi indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea şi prezentarea anumitor produse vitivinicole (3), cererea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (4). Nu a fost înaintată nicio obiecţie în termen de două luni de la data publicării.

___________

(3) JO L 193, 24.7.2009, p. 60.

(4) JO C 276, 13.10.2010, p. 6.

(3) Cererea de protecţie a menţiunii tradiţionale "Cream", care se referă la vinuri americane, îndeplineşte condiţiile prevăzute la articolul 118u alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 şi la articolele 31 şi 35 din Regulamentul (CE) nr. 607/2009. Cererea de protecţie trebuie să fie acceptată, iar menţiunea tradiţională "Cream" trebuie, prin urmare, să fie introdusă în baza de date electronică "E-Bacchus" pentru vinurile produse de către membrii celor două organizaţii profesionale reprezentative care au depus cererea.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...