Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 651/2012 privind emiterea de monede euro Număr celex: 32012R0651

În vigoare de la 27.07.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

___________

(1) JO C 273, 16.9.2011, p. 2.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 22 mai 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 26 iunie 2012.

întrucât:

(1) Concluziile Consiliului din 23 noiembrie 1998 şi din 5 noiembrie 2002 privind monedele euro destinate colecţionării, Recomandarea 2009/23/CE a Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientările comune pentru feţele naţionale ale monedelor euro şi emiterea de monede euro destinate circulaţiei (3), aprobată prin concluziile Consiliului din 10 februarie 2009, şi Recomandarea 2010/191/UE a Comisiei din 22 martie 2010 privind domeniul de aplicare şi efectele statutului de mijloc legal de plată al bancnotelor şi monedelor euro (4) recomandă practici privind emiterea de monede euro destinate circulaţiei, inclusiv de monede euro comemorative, consultarea anterioară distrugerii monedelor euro proprii circulaţiei şi utilizarea monedelor euro de colecţie.

___________

(3) JO L 9, 14.1.2009, p. 52.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...