Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32012R0648

În vigoare de la 27.07.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

___________

(1) JO C 57, 23.2.2011, p. 1

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (2),

___________

(2) JO C 54, 19.2.2011, p. 44.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

___________

(3) Poziţia Parlamentului European din 29 martie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 4 iulie 2012.

întrucât:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...