Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 1358/2011 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (BCE/2011/26) Număr celex: 32011R1358

În vigoare de la 21.12.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuţă,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 19.1,

întrucât:

(1) Articolul 19.1 din Statutul SEBC prevede că Banca Centrală Europeană (BCE) este împuternicită să impună instituţiilor de credit stabilite în statele membre obligaţia de a constitui rezerve minime obligatorii la BCE şi la băncile centrale naţionale, în conformitate cu obiectivele de politică monetară, şi Consiliul guvernatorilor poate adopta regulamente privind calcularea şi determinarea rezervelor minime obligatorii.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (1) prevede, printre altele, categoriile de instituţii care fac obiectul cerinţelor de constituire de rezerve minime obligatorii şi ratele rezervelor minime obligatorii aplicabile anumitor categorii de pasiv.

___________

(1) JO L 250, 2.10.2003, p. 10.

(3) La 8 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat măsuri suplimentare pentru intensificarea susţinerii creditării, acestea fiind menite să susţină creditarea bancară şi lichiditatea pe piaţa monetară din zona euro. Întrucât nu este necesar ca sistemul rezervelor minime obligatorii al BCE să fie aplicat în aceeaşi măsură în care ar fi aplicat în condiţii normale în vederea direcţionării factorilor de pe piaţa monetară, pentru majorarea nivelului de lichiditate furnizată contrapărţilor la operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului este necesară reducerea ratei rezervelor minime obligatorii la 1 %. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) ar trebui modificat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9)

Articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) se înlocuieşte cu următorul text:

"

(2) Tuturor celorlalte elemente de pasiv incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii li se aplică o rată a rezervelor minime obligatorii de 1 %."

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...