Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1171/2011 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32011R1171

În vigoare de la 17.11.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 18 alineatul (5),

___________

(1) JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, menţiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepţia cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv şi sunt incluse într-o listă de menţiuni autorizate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a menţiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar autorităţii naţionale competente a unui stat membru. Autoritatea naţională competentă trebuie să înainteze cererile valabile Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), denumită în continuare "autoritatea".

(3) După primirea unei cereri, autoritatea trebuie să informeze fără întârziere celelalte state membre şi Comisia şi să emită un aviz cu privire la menţiunea de sănătate respectivă.

(4) Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea menţiunilor de sănătate, ţinând seama de avizul emis de autoritate.

(5) Ca urmare a unei cereri din partea societăţii Yakult Europe B.V., depuse în conformitate cu articolul 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autoritatea a fost invitată să emită un aviz cu privire la menţiunea de sănătate legată de efectele microorganismului viu de Lactobacillus casei tulpina Shirota şi de menţinerea protecţiei tractului respirator superior împotriva agenţilor patogeni prin întreţinerea sistemului imunitar (întrebarea nr. EFSA-Q-2010-00137) (2). Menţiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată, printre altele, după cum urmează: "Consumul zilnic de Lactobacillus casei tulpina Shirota în forma sub care este prezent într-un produs de lapte fermentat contribuie la protecţia tractului respirator superior, prin sprijinirea funcţiilor imunitare".

___________

(2) The EFSA Journal 2010; 8(10):1860.

(6) La data de 18 octombrie 2010, Comisia şi statele membre au obţinut avizul ştiinţific al Autorităţii care concluziona, pe baza datelor prezentate, că nu a fost stabilită o relaţie cauză-efect între consumul de Lactobacillus casei tulpina Shirota şi efectul pretins. În consecinţă, având în vedere că menţiunea de sănătate nu îndeplineşte cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, aceasta nu ar trebui autorizată.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...