Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1170/2011 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare şi care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32011R1170

În vigoare de la 17.11.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 17 alineatul (3),

___________

(1) JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, menţiunile de sănătate formulate pentru alimente sunt interzise, cu excepţia cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv şi sunt incluse într-o listă a menţiunilor autorizate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a menţiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar autorităţii naţionale competente a unui stat membru. Autoritatea naţională competentă înaintează cererile valabile Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), denumită în continuare "autoritatea".

(3) După primirea unei cereri, autoritatea trebuie să informeze fără întârziere celelalte state membre şi Comisia şi să emită un aviz cu privire la menţiunea de sănătate respectivă.

(4) Comisia trebuie să ia o decizie cu privire la autorizarea menţiunilor de sănătate, ţinând cont de avizul emis de autoritate.

(5) Ca urmare a unei cereri din partea Prof. Dr. Moritz Hagenmeyer şi Prof. Dr. Andreas Hahn, prezentată în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autoritatea a fost invitată să emită un aviz cu privire la menţiunea de sănătate legată de efectele apei şi de reducerea riscului de apariţie a deshidratării şi de scădere concomitentă a performanţei (întrebarea nr. EFSA-Q-2008-05014) (2). Menţiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: "Consumul regulat de cantităţi însemnate de apă poate reduce riscul apariţiei deshidratării şi al scăderii concomitente a performanţei."

___________

(2) The EFSA Journal 2011; 9(2):1982.

(6) Articolul 2 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, stabileşte că menţiunile de reducere a riscului de îmbolnăvire înseamnă "orice menţiune de sănătate care declară, sugerează sau implică faptul că un factor de risc în dezvoltarea unei boli umane este redus semnificativ prin consumul unei categorii de produse alimentare, al unui produs alimentar sau al unuia din constituenţii acestuia". Ca urmare a unei cereri de clarificare, solicitantul a propus pierderea de apă în ţesuturi sau conţinutul redus de apă în ţesuturi ca factori de risc de deshidratare. Pe baza datelor prezentate, autoritatea a concluzionat, în avizul său primit de către Comisie şi de către statele membre la 16 februarie 2011, că factorii de risc propuşi constituie măsuri ale deshidratării şi, astfel, sunt măsuri ale îmbolnăvirii. În consecinţă, întrucât nu se face dovada diminuării unui factor de risc al apariţiei unei boli, menţiunea de sănătate nu îndeplineşte cerinţele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 şi nu ar trebui autorizată.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...