Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 64/2011 privind structura şi ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat (text codificat) Număr celex: 32011L0064

În vigoare de la 01.01.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) Directiva 92/79/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea taxelor la ţigări (1), Directiva 92/80/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea taxelor pe tutunul prelucrat, altul decât pentru ţigarete (2) şi Directiva 95/59/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1995 privind alte impozite decât impozitele pe cifra de afaceri care afectează consumul de tutun prelucrat (3) au fost modificate de mai multe ori şi în mod substanţial (4). Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice directivele menţionate prin încorporarea lor într-un singur text.

___________

(1) JO L 316, 31.10.1992, p. 8.

(2) JO L 316, 31.10.1992, p. 10.

(3) JO L 291, 6.12.1995, p. 40.

(4) A se vedea anexa I partea A.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...