Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 397/2011 privind procedurile de acreditare în materie de mediu şi de sănătate şi securitate pentru producerea de bancnote euro (BCE/2011/8) Număr celex: 32011D0397

În vigoare de la 05.07.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 16,

întrucât:

(1) Articolul 128 alineatul (1) din tratat şi articolul 16 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") prevăd că Banca Centrală Europeană (BCE) este singura abilitată să autorizeze emisiunea de bancnote euro în Uniune. Acest drept include competenţa de a adopta măsuri pentru protecţia integrităţii bancnotelor euro ca mijloc de plată.

(2) Politica de mediu a Uniunii se bazează pe principiul integrării aspectelor legate de mediu, astfel cum se prevede la articolul 11 din tratat, conform căruia cerinţele de protecţie a mediului trebuie integrate în definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi acţiunilor Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării durabile. Ţinând seama de acest principiu, Eurosistemul promovează un bun management al mediului bazat pe seria de standarde ISO 14000.

(3) În conformitate cu articolul 9 din tratat, în definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi acţiunilor sale, Uniunea ţine seama, printre altele, de cerinţele privind protecţia sănătăţii umane. Având în vedere acest principiu, evitarea şi minimizarea oricăror riscuri pentru sănătatea şi securitatea populaţiei şi a lucrătorilor implicaţi în producerea bancnotelor euro sau a materiilor prime pentru bancnotele euro sunt esenţiale pentru Eurosistem. Acesta susţine un bun management al sănătăţii şi securităţii, în conformitate cu politicile Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (1) şi cu seria de standarde OHSAS 18000.

___________

(1) Disponibile la http://osha.europa.eu.

(4) Din aceste motive, ar trebui instituite proceduri de acreditare în materie de mediu şi de sănătate şi securitate care să asigure faptul că sunt acreditaţi să desfăşoare activitatea de producere a bancnotelor euro numai producătorii care respectă cerinţele minime în materie de mediu şi de sănătate şi securitate.

(5) Pentru a monitoriza îndeaproape activitatea producătorilor acreditaţi de bancnote euro şi materii prime pentru bancnotele euro în materie de mediu şi de sănătate şi securitate, BCE trebuie să colecteze în mod periodic date de la aceşti producători cu privire la impactul pe care producerea de către aceştia a bancnotelor euro şi a materiilor prime pentru bancnotele euro îl are asupra mediului şi asupra sănătăţii şi securităţii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

SECŢIUNEA I DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1
Definiţii

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...