Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 19/2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)
(reformare)
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32012L0019

În vigoare de la 13.08.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 306, 16.12.2009, p. 39.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

___________

(2) JO C 141, 29.5.2010, p. 55.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

___________

(3) Poziţia Parlamentului European din 3 februarie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia Consiliului în primă lectură din 19 iulie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia Parlamentului European din 19 ianuarie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 7 iunie 2012.

întrucât:

(1) Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) (4) trebuie să facă obiectul mai multor modificări substanţiale. Din motive de claritate, ar trebui să se procedeze la reformarea directivei menţionate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...