Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 413/2012 privind stabilirea listelor anuale de priorităţi pentru elaborarea codurilor de reţea şi a orientărilor pentru 2013
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2012/413/UE)
Număr celex: 32012D0413

În vigoare de la 09.08.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 (1) şi Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 (2), în special articolul 6 alineatul (1),

___________

(1) JO L 211, 14.8.2009, p. 15.

(2) JO L 211, 14.8.2009, p. 36.

întrucât:

CONTEXT

(1) Al treilea pachet de directive şi regulamente (denumit în continuare "al treilea pachet legislativ"), astfel cum a fost adoptat în 2009, a intrat în vigoare la 3 martie 2011. Odată cu acest pachet, a intrat în vigoare, de asemenea, un nou sistem de stabilire a codurilor de reţea obligatorii la nivel european.

(2) Primul pas în elaborarea unor coduri de reţea europene obligatorii este stabilirea de către Comisia Europeană a listei anuale a priorităţilor, în care se identifică domeniile care urmează să fie incluse în elaborarea codurilor de reţea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 ("Regulamentul privind energia electrică") şi cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 ("Regulamentul privind gazele naturale"). Pentru stabilirea priorităţilor, Comisia Europeană trebuie să consulte Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei ("ACER"), Reţeaua Europeană a Operatorilor de Transport şi de Sistem ("ENTSO") în domeniul respectiv şi alte părţi interesate relevante. Prezenta decizie specifică priorităţile stabilite de Comisie pe baza rezultatelor consultării publice.

(3) În cadrul Consiliului European din 4 februarie 2011, s-a stabilit anul 2014 ca termen-limită pentru realizarea deplină a pieţei interne de energie electrică şi gaze naturale. Cel de-al treilea pachet legislativ este un element important în atingerea acestui obiectiv. Cu toate acestea, trebuie să se intensifice eforturile pentru a permite circulaţia liberă a gazelor naturale şi a energiei electrice în întreaga Europă. Codurile de reţea şi orientările prevăzute de al treilea pachet legislativ vor furniza normele corespunzătoare pentru a realiza progrese în acest sens.

(4) Pentru planificarea resurselor, este important să se identifice anual domeniile esenţiale pentru elaborarea codurilor de reţea şi a orientărilor. Îndată ce un domeniu este identificat pentru prima dată drept important, trebuie să se înceapă activităţi de analiză pentru a stabili în ce măsură este necesară o armonizare. În domeniile esenţiale în care se lucrează deja la coduri de reţea şi orientări, activităţile vor fi continuate şi finalizate.

CONSULTARE PUBLICĂ

(5) Consultarea publică prevăzută la articolul 6 alineatul (1) din regulamentele privind energia electrică şi gazele naturale a avut loc în perioada 8 martie- 16 aprilie 2012. Comisia a primit 18 răspunsuri (3), inclusiv un răspuns din partea unei administraţii locale şi răspunsuri din partea ENTSO-G şi ENTSO-E. Cele mai multe dintre celelalte răspunsuri au venit din partea unor organizaţii europene de actori din domeniul energetic. La consultarea publică au participat, de asemenea, câteva companii pe cont propriu.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...