Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 417/2012 privind accesul la informaţiile ştiinţifice şi conservarea acestora
(2012/417/UE)
Număr celex: 32012H0417

În vigoare de la 21.07.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Comunicarea Comisiei intitulată "Europa 2020" (1) propune dezvoltarea unei economii bazate prioritar pe cunoaştere şi inovare.

___________

(1) COM(2010) 2020 final, 3.3.2010, disponibilă la adresa: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:RO:PDF.

(2) Obiectivele fixate de strategia Europa 2020 sunt prezentate mai în detaliu în iniţiativele emblematice "O agendă digitală pentru Europa" (2) şi "O Uniune a inovării" (3). Printre măsurile care trebuie întreprinse în cadrul "Agendei digitale" se numără diseminarea pe scară largă a cercetării finanţate din fonduri publice, prin publicarea datelor şi a lucrărilor ştiinţifice în regim de acces liber. Iniţiativa "O Uniune a inovării" invită la instituirea unui cadru al Spaţiului European de Cercetare (SEC) care să contribuie la eliminarea obstacolelor din calea mobilităţii şi a cooperării transfrontaliere. În cadrul iniţiativei se afirmă că ar trebui promovat accesul liber la publicaţii şi date provenite din cercetarea finanţată din fonduri publice, iar accesul la publicaţii ar trebui să devină un principiu general aplicabil proiectelor finanţate prin programele-cadru pentru cercetare ale UE.

___________

(2) COM(2010) 245 final/2 din 26.8.2010, disponibilă la adresa: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:RO:PDF.

(3) COM(2010) 546 final din 6.10.2010, disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_en.pdf#view=fit&pagemode=none.

(3) La 14 februarie 2007, Comisia a adoptat Comunicarea privind informaţiile ştiinţifice în era digitală: acces, diseminare şi păstrare (4), însoţită de un document de lucru al serviciilor Comisiei. Aceasta a oferit o imagine de ansamblu a situaţiei din Europa în ceea ce priveşte publicaţiile ştiinţifice şi conservarea rezultatelor cercetărilor, examinând chestiuni relevante de ordin organizaţional, juridic, tehnic şi financiar.

___________

(4) COM(2007) 56 final din 14.2.2007, disponibilă la adresa: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0056:RO:NOT.

(4) Comunicarea a fost urmată, în noiembrie 2007, de Concluziile Consiliului privind informaţiile ştiinţifice în era digitală: acces, diseminare şi conservare. Concluziile invitau Comisia să testeze accesul liber la publicaţiile ştiinţifice rezultate din proiecte finanţate prin programele-cadru de cercetare ale UE şi includeau un set de măsuri care urmau să fie întreprinse de către statele membre. Deşi în unele dintre domeniile abordate în concluziile Consiliului s-au înregistrat evoluţii pozitive, obiectivele fixate nu au fost îndeplinite în totalitate, iar progresele făcute de statele membre au fost inegale. Este nevoie de o acţiune la nivelul UE, pentru a exploata la maximum potenţialul de cercetare al Europei.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...