Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 308/2011 privind orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre
(2011/308/UE)
Număr celex: 32011D0308

În vigoare de la 26.05.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 148 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

___________

(1) Avizul din 17 februarie 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (2),

___________

(2) Avizul din 16 februarie 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul Comitetului pentru ocuparea forţei de muncă,

întrucât:

(1) Articolul 145 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că statele membre şi Uniunea se angajează să elaboreze o strategie coordonată de ocupare a forţei de muncă şi, în special, să promoveze o forţă de muncă formată, calificată şi adaptabilă, precum şi pieţe ale muncii capabile să reacţioneze rapid la evoluţia economiei, în vederea realizării obiectivelor enunţate la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(2) Strategia Europa 2020 propusă de Comisie permite Uniunii să-şi direcţioneze economia către o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, însoţită de un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială. La 13 iulie 2010, Consiliul a adoptat Recomandarea privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre şi ale Uniunii (3). În plus, la 21 octombrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia privind orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre (4) (denumită în continuare "orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă"). Acest set de orientări formează împreună orientările integrate pentru punerea în aplicare a strategiei Europa 2020. Cinci obiective principale, enumerate la orientările integrate relevante, reprezintă obiective comune ce orientează acţiunea statelor membre, ţinând seama de poziţiile lor iniţiale şi de circumstanţele naţionale, şi orientează, de asemenea, acţiunea Uniunii. Strategia europeană pentru ocuparea forţei de muncă joacă un rol principal în ceea ce priveşte punerea în aplicare a obiectivelor privind ocuparea forţei de muncă şi piaţa muncii ale strategiei Europa 2020.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...