Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 515/2011 privind autorizarea vitaminei B6 ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32011R0515

În vigoare de la 26.05.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

___________

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor destinaţi hranei animalelor şi prezintă motivele şi procedurile de acordare a unei astfel de autorizaţii. Articolul 10 din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizaţi în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului (2).

___________

(2) JO L 270, 14.12.1970, p. 1.

(2) Vitamina B6 a fost autorizată fără limită de timp ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale prin Directiva 70/524/CEE ca parte a grupului "Vitamine, provitamine şi substanţe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar". Aditivul a fost ulterior înscris în registrul aditivilor furajeri ca produs existent, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3) În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 coroborat cu articolul 7 din regulamentul menţionat anterior, s-a depus o cerere pentru reevaluarea vitaminei B6 ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale, solicitându-se ca aditivul respectiv să fie clasificat în categoria "aditivi nutritivi". Cererea a fost însoţită de informaţiile şi documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(4) Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (denumită în continuare "Autoritatea") concluzionează în avizul său din 9 noiembrie 2010 că, în condiţiile de utilizare propuse, vitamina B6 nu are un efect nociv asupra sănătăţii animale, a sănătăţii consumatorilor sau asupra mediului (3). Aceasta a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului furajer, prezentat de laboratorul de referinţă în materie de aditivi pentru hrana animalelor înfiinţat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

___________

(3) EFSA Journal 2010;8(12):1917.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...