Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 607/2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence şi la frecvenţa şi natura controalelor privind organizaţiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32012R0607

În vigoare de la 07.07.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn (1), în special articolul 6 alineatul (2) şi articolul 8 alineatul (8),

___________

(1) JO L 295, 12.11.2010, p. 23.

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 995/2010 îi obligă pe operatori să utilizeze un cadru de proceduri şi de măsuri (denumit în continuare "sistem due diligence") în scopul de a reduce la minimum riscul introducerii pe piaţa internă a lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor derivate din lemn recoltat ilegal.

(2) Este necesar să se clarifice cazurile în care trebuie furnizate informaţii cu privire la denumirea ştiinţifică completă a speciilor de arbori, la regiunea subnaţională în care a fost recoltat lemnul şi la concesiunea de recoltare.

(3) Este necesar să se specifice frecvenţa şi natura controalelor pe care autorităţile competente trebuie să le efectueze în ceea ce priveşte organizaţiile de monitorizare.

(4) Protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament, în special în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal obţinute cu ocazia controalelor, face obiectul cerinţelor prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (2) şi în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (3).

___________

(2) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(3) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru aplicarea legislaţiei, guvernare şi schimburi comerciale în domeniul forestier,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...