Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.12.2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. -

(1) Cetăţenii români care călătoresc în scopuri particulare în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare trebuie să prezinte la ieşirea din ţară următoarele:
Modificări (1)

a) asigurare medicală;

b) bilet de călătorie dus-întors sau cartea verde a autoturismului;

c) o sumă minimă în valută liber convertibilă la vedere sau cărţi de credit pentru conturi în valută, pentru fiecare persoană, într-un cuantum corespunzător sumelor de referinţă determinate de autorităţile naţionale ale statelor de destinaţie sau de tranzit, proporţional cu durata sejurului, dar nu mai puţin de 5 zile.

(2) Cuantumul sumei minime în valută se stabileşte şi se actualizează prin ordin al ministrului de interne, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, în funcţie de hotărârile în materie adoptate de autorităţile respectivelor state. Ordinul ministrului de interne va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 decembrie 2001.
Modificări (3)

Art. 2. -

Şeful punctului de trecere a frontierei române poate dispune întreruperea călătoriei unei persoane dacă s-a constatat că nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1.

Art. 3. -

Prezenta ordonanţă de urgenţă va intra în vigoare la data de 1 decembrie 2001.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministru de interne,
Ioan Rus
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 25 octombrie 2001.

Nr. 144.

se încarcă...