Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 14/2010 cuprinzând Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte punctele de ancorare a centurilor de siguranţă, sistemele de ancorare ISOFIX şi punctele de ancorare superioare ISOFIX Număr celex: 32011R0014

În vigoare de la 28.04.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului internaţional public. Statutul şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Cuprinde toate textele valabile până la:

Completarea 1 la seria de modificări 07 – Data intrării în vigoare: 19 august 2010.

CUPRINS
REGULAMENT

1. Domeniu de aplicare

2. Definiţii

3. Cererea de omologare

4. Omologarea

5. Specificaţii

6. Încercări

7. Inspecţii în timpul şi după finalizarea încercărilor statice cu privire la punctele de ancorare a centurii de siguranţă

8. Modificări şi prelungiri ale omologării de tip a vehiculului

9. Conformitatea producţiei

10. Sancţiuni în cazul nerespectării conformităţii producţiei

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...