Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 251/2005 privind Carta europeană a cercetătorilor şi un Cod de conduită pentru recrutarea cercetătorilor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32012H0251

În vigoare de la 01.06.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Recomandarea 2005/251/CE a Comisiei se consideră ca făcând parte din Ediţia specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 13, vol. 48

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 165,

întrucât

(1) În ianuarie 2000 (1) Comisia a considerat necesară instituirea Spaţiului de Cercetare European ca fundament al viitoarelor acţiuni ale Comunităţii în domeniu, în vederea consolidării şi structurării unei politici europene în domeniul cercetării.

___________

(1) COM(2000) 6 final, 18.1.2000.

(2) Consiliul European de la Lisabona a stabilit pentru Comunitate obiectivul de a deveni cea mai competitivă şi mai dinamică economie din lume bazată pe cunoaştere până în anul 2010.

(3) În rezoluţia sa din 10 noiembrie 2003 (2), Consiliul a abordat aspecte privind profesia şi cariera cercetătorilor din Spaţiul de Cercetare European şi a salutat în mod special intenţia Comisiei de a acţiona în sensul elaborării unei Carte europene a cercetătorilor şi a unui Cod de conduită pentru recrutarea cercetătorilor.

___________

(2) JO C 282, 25.11.2003, p. 1. Hotărârea Consiliului din 10 noiembrie 2003 (2003/C 282/01 privind profesia şi cariera cercetătorilor din Spaţiul de Cercetare European).

(4) Potenţiala lipsă de cercetători identificată (3), în special în anumite discipline esenţiale, va constitui o gravă ameninţare la adresa forţei inovatoare, a capacităţii de cunoaştere şi a creşterii productivităţii în viitorul apropiat şi ar putea împiedica atingerea obiectivelor Strategiilor de la Lisabona şi Barcelona. În consecinţă, Europa trebuie să îşi îmbunătăţească radical capacitatea de a impulsiona interesul cercetătorilor şi să consolideze participarea femeilor cercetător, contribuind la crearea condiţiilor necesare unei cariere mai solide şi mai atrăgătoare pentru aceştia în sectorul C&D (4).

___________

(3) COM(2003) 226 final şi SEC(2003) 489, 30.4.2003.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...