Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 386/2012 privind atribuirea către Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (Mărci, desene şi modele industriale) a unor sarcini legate de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv reunirea reprezentanţilor sectorului public şi privat în cadrul Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32012R0386

În vigoare de la 16.05.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114 şi articolul 118 primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 376, 22.12.2011, p. 62.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 14 februarie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 22 martie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Bunăstarea economică a Uniunii se bazează pe un proces susţinut de creativitate şi inovare. Prin urmare, pentru a asigura în viitor prosperitatea Uniunii, sunt indispensabile măsuri care să permită o reală protecţie a acestor două elemente.

(2) Drepturile de proprietate intelectuală reprezintă active vitale ale activităţilor comerciale care contribuie la garantarea unor beneficii corecte pentru munca creatorilor şi a inovatorilor, precum şi la protecţia investiţiilor acestora în cercetare şi la protecţia ideilor noi.

(3) O abordare bine fundamentată, armonizată şi progresivă cu privire la drepturile de proprietate intelectuală este esenţială pentru realizarea obiectivelor ambiţioase ale Strategiei Europa 2020, inclusiv Agenda digitală pentru Europa.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...