Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 276/2012 privind contribuţia financiară a Uniunii Europene la programele naţionale din 2012 a zece state membre (Belgia, Bulgaria, Danemarca, Estonia, Italia, Cipru, Letonia, România, Slovenia şi Finlanda) pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor în sectorul pescuitului
[notificată cu numărul C(2012) 3024]
(Numai textele în limbile bulgară, daneză, estonă, finlandeză, franceză, greacă, italiană, letonă, neerlandeză, română, slovenă şi suedeză sunt autentice)
(2012/276/UE)
Număr celex: 32012D0276

În vigoare de la 24.05.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului şi în domeniul dreptului mării (1), în special articolul 24 alineatul (1),

___________

(1) JO L 160, 14.6.2006, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 861/2006 stabileşte condiţiile în care statele membre pot beneficia de o contribuţie din partea Uniunii Europene pentru cheltuielile suportate în cadrul programelor lor naţionale de colectare şi gestionare a datelor.

(2) Aceste programe trebuie elaborate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultanţei ştiinţifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului (2) şi cu Regulamentul (CE) nr. 665/2008 al Comisiei din 14 iunie 2008 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultanţei ştiinţifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului (3).

___________

(2) JO L 60, 5.3.2008, p. 1.

(3) JO L 186, 15.7.2008, p. 3.

(3) Belgia, Bulgaria, Danemarca, Estonia, Italia, Cipru, Letonia, România, Slovenia şi Finlanda au prezentat programele naţionale pentru 2011-2013 conform dispoziţiilor articolului 4 alineatele (4) şi (5) din Regulamentul (CE) nr. 199/2008. Programele respective au fost aprobate în 2011 în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 199/2008.

(4) Statele membre menţionate au prezentat previziuni bugetare anuale pentru anul 2012, în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1078/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului, cu privire la cheltuielile suportate de statele membre pentru colectarea şi gestionarea datelor de bază privind pescuitul (4). Comisia a evaluat previziunile bugetare anuale ale statelor membre, conform dispoziţiilor articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1078/2008, ţinând seama de programele naţionale aprobate.

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...