Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 383/2012 de stabilire a cerinţelor tehnice cu privire la permisele de conducere care conţin un mediu de stocare (microcip) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32012R0383

În vigoare de la 05.05.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (1), în special articolul 1 alineatul (2),

___________

(1) JO L 403, 30.12.2006, p. 18.

întrucât:

(1) Directiva 2006/126/CE stipulează eliberarea unui model comun de permis de conducere în statele membre, inclusiv a unui mediu opţional de depozitare (microcip).

(2) Introducerea unui astfel de microcip în noul model de permis de conducere ar trebui să permită statelor membre să crească şi mai mult nivelul protecţiei antifraudă. Prelucrarea datelor personale trebuie făcută în conformitate cu normele Uniunii prevăzute, printre altele, de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (2).

___________

(2) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(3) Dacă statele membre aleg să introducă acest microcip în permisul de conducere, implementarea tehnică a acestuia trebuie să îndeplinească anumite cerinţe şi standarde, în vederea asigurării interoperabilităţii şi a unei rezistenţe adecvate împotriva fraudei.

(4) În cazul permiselor de conducere cu microcip trebuie aplicată o procedură de omologare UE de tip pentru a se verifica dacă sunt în conformitate cu standardele respective. Procedura de omologare UE de tip nu trebuie aplicată acelor permise de conducere care nu conţin microcip.

(5) Cerinţele tehnice aplicabile permiselor de conducere cu microcip trebuie să se bazeze pe standarde tehnice aprobate la nivel internaţional, în special pe standardul 18013 al Organizaţiei Internaţionale de Standardizare/Comisiei electrotehnice internaţionale (ISO/IEC), care stabileşte un cadru pentru formatul şi conţinutul de date ale unui permis de conducere conform cu normele ISO.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind permisele de conducere,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...