Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 233/2012 de stabilire a datei de începere a operaţiunilor Sistemului de informaţii privind vizele (VIS) în a doua regiune Număr celex: 32012D0233

În vigoare de la 01.05.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de Informaţii privind Vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS) (1), în special articolul 48 alineatul (3),

___________

(1) JO L 218, 13.8.2008, p. 60.

întrucât:

(1) În conformitate cu Decizia 2010/49/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a primelor regiuni pentru începerea activităţii Sistemului de Informaţii privind Vizele (VIS) (2), a doua regiune în care ar trebui să înceapă colectarea şi transmiterea datelor către VIS în cazul tuturor cererilor cuprinde Israel, Iordania, Liban şi Siria.

___________

(2) JO L 23, 27.1.2010, p. 62.

(2) Statele membre au notificat Comisiei că au luat măsurile tehnice şi juridice necesare pentru colectarea şi transmiterea către VIS a datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul VIS în cazul tuturor cererilor din regiunea respectivă, inclusiv măsurile privind colectarea şi/sau transmiterea datelor în numele unui alt stat membru.

(3) Condiţia prevăzută la articolul 48 alineatul (3) prima teză din Regulamentul VIS fiind astfel îndeplinită, este necesar, prin urmare, să se stabilească data de începere a operaţiunilor VIS în a doua regiune.

(4) Având în vedere necesitatea stabilirii datei de începere a operaţiunilor VIS în viitorul foarte apropiat, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5) Având în vedere că Regulamentul VIS se bazează pe acquis-ul Schengen, Danemarca a notificat transpunerea Regulamentului VIS în legislaţia sa internă, în conformitate cu articolul 5 din Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. Prin urmare, Danemarca este obligată, în temeiul dreptului internaţional, să pună în aplicare prezenta decizie.

(6) Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen (3). Prin urmare, Regatul Unit nu are obligaţii în temeiul prezentei decizii şi nu face obiectul aplicării acesteia.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...