Comisia Europeană

Decizia nr. 233/2012 de stabilire a datei de începere a operațiunilor Sistemului de informații privind vizele (VIS) în a doua regiune
Număr celex: 32012D0233

În vigoare de la 01.05.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

COMISIA EUROPEANÃ

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de Informații privind Vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (1), în special articolul 48 alineatul (3),

___________

(1) JO L 218, 13.8.2008, p. 60.

întrucât:

(1) În conformitate cu Decizia 2010/49/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a primelor regiuni pentru începerea activității Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) (2), a doua regiune în care ar trebui să înceapă colectarea și transmiterea datelor către VIS în cazul tuturor cererilor cuprinde Israel, Iordania, Liban și Siria.

___________

(2) JO L 23, 27.1.2010, p. 62.

(2) Statele membre au notificat Comisiei că au luat măsurile tehnice și juridice necesare pentru colectarea și transmiterea către VIS a datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul VIS în cazul tuturor cererilor din regiunea respectivă, inclusiv măsurile privind colectarea și/sau transmiterea datelor în numele unui alt stat membru.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...