Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 211/2011 privind iniţiativa cetăţenească Număr celex: 32011R0211

În vigoare de la 11.03.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 24 primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 44, 11.2.2011, p. 182.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

___________

(2) JO C 267, 1.10.2010, p. 57.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

___________

(3) Poziţia Parlamentului European din 15 decembrie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 14 februarie 2011.

întrucât:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...