Back

Comitetul Mixt

Decizia nr. 179/2011 privind anumite aspecte ale achiziţiilor publice Număr celex: 32012D0179

În vigoare de la 03.04.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMITETUL MIXT,

având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind anumite aspecte ale achiziţiilor publice (denumit în continuare "acordul"), în special articolul 11 alineatul (4),

întrucât:

La 1 mai 2004, Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia şi Republica Slovacă au devenit state membre ale Uniunii Europene.

La 1 ianuarie 2007, Republica Bulgaria şi România au devenit state membre ale Uniunii Europene.

La 9 decembrie 2008, Comisia a adoptat o Decizie de modificare a anexelor la Directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii, în ceea ce priveşte listele de entităţi contractante şi de autorităţi contractante (1).

___________

(1) JO L 349, 24.12.2008, p. 1.

Este necesară modificarea anexelor la acord pentru a se ţine seama de extinderea Uniunii şi de creşterea subsecventă a oportunităţilor reciproce în ceea ce priveşte achiziţiile publice care pot fi realizate în temeiul acordului.

Este necesar să se modifice anexele la acord pentru a se actualiza listele entităţilor contractante enumerate în acestea.

Este necesar, de asemenea, să se modifice anexa I la acord pentru a se ţine seama de introducerea de norme în materie de concurenţă pe pieţele serviciilor de telecomunicaţii din Uniune şi din Confederaţia Elveţiană,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articol unic

Anexele I A, II A, III A şi IV A la acord se înlocuiesc respectiv cu textul care figurează în anexele I, II, III şi IV la prezenta decizie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...