Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 189/2012 privind încheierea Acordului internaţional privind cacaua din 2010 Număr celex: 32012D0189

În vigoare de la 12.04.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatele (3) şi (4), coroborat cu articolul 218 alineatul (6),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1) La 25 iunie 2010, Conferinţa de negociere instituită sub egida Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare a aprobat textul Acordului internaţional privind cacaua din 2010 ("acordul").

(2) Acordul a fost negociat pentru a înlocui Acordul internaţional privind cacaua din 2001 ("acordul din 2001"), care a fost prelungit până la 30 septembrie 2012.

(3) Acordul este deschis pentru semnare începând de la 1 octombrie 2010 şi până la 30 septembrie 2012 şi instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare pot fi depuse pe parcursul aceleiaşi perioade.

(4) Obiectivele urmărite de acord intră sub incidenţa politicii comerciale comune.

(5) Uniunea Europeană este parte la acordul din 2001 şi semnarea acordului, precum şi depunerea instrumentului său de aplicare provizorie au fost deja autorizate prin Decizia 2011/634/UE a Consiliului (1). Este, prin urmare, în interesul Uniunii să încheie acordul,

___________

(1) JO L 259, 4.10.2011, p. 7.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...